Staatsie uitvaartverzorging

Teksten dankbetuiging


Het is een goed gebruik om, tussen vier en zes weken na de uitvaart, de mensen die rondom het overlijden en de uitvaart belangstelling hebben getoond te bedanken door hen een dankbetuiging te sturen. De dankbetuiging is meestal een kleine uitgave van de rouwkaart.

DB-001

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn/onze ...

                              Voornaam Achternaam

Eenieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van
woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-002

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn/onze ...

                              Voornaam Achternaam

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-003

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het
overlijden van mijn/onze ....

                              Voornaam Achternaam

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie/begrafenis
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies..

Ondertekening
Plaats, datum
DB-004

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij
van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

zeggen wij u hartelijk dank.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-005

In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-006

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die
wij mochten ontvangen na het overlijden van mij/onze

                              Voornaam Achternaam

kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze
wijze bedanken. Het heeft mij en mijn familie heel erg
goed gedaan te merken dat ...... zo geliefd was.
zo geliefd was.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-007

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-008

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens
zijn/haar ziekbed en bij zijn/haar overlijden. Woorden
schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een
grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan van
mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

Ondertekening
Plaats, datum
DB-009

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en
de overweldigende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

                              Voornaam Achternaam

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar
verlies te verwerken.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-010

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden
van mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen
bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en
aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-011

Zonder .... (naam) is alles anders. Het doet ons goed
zoveel brieven, bemoedigende woorden, een kus of een
handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van
mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

Wij danken u hiervoor hartelijk.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-012

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken
van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van
mijn/onze.....

                              Voornaam Achternaam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die
hem missen. Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende
tijd.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-013

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn/onze

                              Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-014

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen van mijn/onze ....

                              Voornaam Achternaam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun
geweest.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-015

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of
bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze
moeilijke tijd. 't Geeft ons moed om verder te leven. De
vele blijken van medeleven na het overlijden van
mijn/onze....

                              Voornaam Achternaam

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-016

Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn/onze ...

                              Voornaam Achternaam

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige afscheidsdienst in de
kerk/begrafenis/crematieplechtigheid. Het is voor ons een
fijne en troostrijke gedachte dat ... (naam) in zijn/haar
leven voor velen zoveel heeft betekend.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-017

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het
afscheid van mijn/onze ...

                              Voornaam Achternaam

terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet
niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te
dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor
uw steun, vriendschap en liefde, bloemen en brieven.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-018

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in
weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een
mooie tijd met veel goede herinneringen en heimwee
naar een bijzonder mens

                              Voornaam Achternaam

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in
de vorm van steun, bloemen, brieven, kaarten en
aanwezigheid bij de begrafenis/crematie hier uiting aan
heeft gegeven.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-019

Aan allen, die tijdens het ziekbed, het overlijden en de
begrafenis/crematie van mijn/onze ...

                              Voornaam Achternaam

hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben
betoond, betuigen wij onze welgemeende dank. Uw
warmte en medeleven hebben ons hart verlicht in deze
droevige tijd.

Ondertekening
Plaats, datum
DB-020

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het
overlijden van mijn/onze....

                              Voornaam Achternaam

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen
wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder
op prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes,
bloemen en een luisterend oor.

Ondertekening
Plaats, datum


Uitvaartverzorging Dordrecht

top